Uwaga!

Osoby, które dostały informację o pozostawieniu ich wniosku o dodatek węglowy bez rozpatrzenia, mające wyodrębniony lokal mieszkalny (tj. własną kuchnię, pokój/pokoje, ew. łazienkę), któremu przed 30.11.2022r. nie ma możliwości nadania odrębnego adresu, mogą ponownie złożyć do 30.11.2022r. wniosek o dodatek węglowy.

A4 Dostępne mieszkanie page 001

2311

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

CEL OGÓLNY 1

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, którą Stowarzyszenie obecnie realizuje.

W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Pomoc dla rodzin 23.11.2022

Miło nam poinformować, że dnia 18 listopada br. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Lidera „Czystego Powietrza” przedstawicielom najbardziej aktywnych gmin regionu uczestniczących w tym programie. Wśród rankingu 625 gmin z terenu całej Polski, a 64 samorządów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, znalazła się również nasza Gmina Chodecz.
W wydarzeniu wzięli udział m.in.: minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków Paweł Mirowski, poseł Tomasz Latos, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak.
Nagrodą za tak duże zaangażowanie w realizację Programu „Czyste Powietrze” było przyznanie gminom dodatkowych środków w kwocie 25 600 zł na dalszą realizację założeń Programu.
Rządowy program jest realizowany od 4 lat i w tym czasie skorzystało z niego ponad pół miliona Polaków. Inwestycje przeprowadzane do chwili obecnej opiewają na kwotę 10 mld zł, a ponad 3,8 mld zł już trafiło bezpośrednio do beneficjentów.
W województwie kujawsko-pomorskim zawarto umowy opiewające na kwotę ponad 510 mln zł – w ramach czego zostanie wymienionych 31 tys. pieców. Program daje też możliwość poprawy efektywności energetycznej i docieplenia budynku. Obecnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływa ponad tysiąc wniosków miesięcznie.

20221118 111916

20221118 111927

20221118 112119