Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2021r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713, z późn.zm.) zwołuję nadzwyczajną XXVII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 11 maja 2021 roku godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

Pierwsze majowe deszcze dały się we znaki wszystkim.

Oprócz zalania pól i prywatnych posesji, doszło też do licznych zniszczeń mienia gminnego. Uszkodzone zostały m.in. targowisko miejskie, rowy i przepusty pod drogami gminnymi, zalane mieszkania komunalne.

Najbardziej odczuwalne są jednak liczne wyrwy w gruntowych drogach gminnych (zwłaszcza na terenach letniskowych), które niekiedy całkowicie uniemożliwiają przejazd nimi. Gmina sukcesywnie będzie likwidować
powstałe szkody we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chodczu, który już od dzisiaj prowadzi pierwsze prace naprawcze.

 

 

cw

Informujemy, że od 25 maja ruszają pierwsze zajęcia z gimnastyki, które poprowadzi nasz kolega „z podwórka” - Mariusz Olejniczak.

Oprócz typowych zajęć na wzmocnienie mięśni ud, pośladków i brzucha, będziemy się też rozciągać i posłuchamy o tym jak „zdrowo” ćwiczyć i się odżywiać.

Zajęcia będą odbywały się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 18.00 do 19.30 w Domu Kultury na ul. Ogrodowej.