Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Partnerami: Training House Szkolenia Biznesowe oraz Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej,
realizuje projekt pt. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe”, który skierowany jest do osób pełnoletnich (bez względu na poziom wykształcenia), które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

Uwaga, odpady rolnicze!

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosku o odbiór odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

 

Wzór wniosku można pobrać u sołtysa,

w pokoju nr 15 UMiG Chodecz

oraz poniżej.

Wniosek o odbiór odpadów w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu do dnia 31 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga!

Rolnicy, którzy złożą wnioski o odbiór odpadów a następnie zrezygnują z dostawy odpadów wykonawcy wyłonionemu przez Gminę  lub przekazana ilość odpadów znacząco będzie odbiegać od pierwotnie deklarowanej do odbioru będą zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynie powstałej sytuacji.                                                                   

 

Mieszkańcy Kujaw i Pomorza chętnie korzystają z bonu turystycznego

Bon turystyczny jest coraz popularniejszy. Z początkiem wakacji rodzice zaczęli masowo aktywować bony turystyczne i coraz częściej nimi płacić. Już niemal 2,5 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld zł. Na Kujawach i Pomorzu 60 proc. uprawnionych do bonu już aktywowało go na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Informacja skierowana jest do wszystkich, którzy są rolnikami, posiadają gospodarstwo rolne od 1ha do 300ha, oraz odprowadzają składki KRUS i w okresie poprzedzającym 12 m-cy uzyskali przychód z prowadzonej działalności rolniczej co najmniej 5 tys. zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Modernizacja gospodarstw rolnych, w ramach poddziałania  „ Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 – nabór 20,  dbając o ekologię i zdrowie obywateli, postanowiła dofinansować dla rolników urządzenie firmy BLUE BOSON, które miedzy innymi:

            Przypominamy o ustawowym obowiązku spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

            W związku z tym w najbliższą sobotę 24 lipca od godz. 9:00 do 14:00 na Placu Kościuszki w Chodczu ustawiony będzie Mobilny Punkt Narodowego Spisu Powszechnego.

W oznakowanym namiocie będą spisywały dwie Panie Rachmistrz z naszej gminy.

            Osoby zainteresowane spisaniem się w punkcie mobilnym, proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego i numerów PESEL pozostałych domowników, faktycznie zamieszkujących pod wspólnym adresem.

Plakat