Rada miejska2024

07 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Chodczu 

Burmistrz Jarosław Grabczyński złożył uroczyste ślubowanie. Zaprzysiężono także chodeckich radnych i wybrano Przewodniczącą Rady Miasta.

 

W Radzie Miejskiej w Chodczu jest 15 radnych :

Winiecki Marcin, Feliniak Wiesław, Kwiatkowska Ewa, Krupa Błażej, Kluzik Bohdan, Gapińska Teresa, Łuczak Tomasz, Łuczak Roman, Agaś Łukasz, Michalak Beata, Pietrzak Wiesław, Sikorski Adam, Stempczyński Jerzy, Grabowski Grzegorz, Twardowska Anna.

 

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiejhttps://www.youtube.com/channel/UCl2gFfWOq-hsa5_mL-_51BQ/videos


Lista sesji Rady Miasta w Chodczu 

Link do sesji z dnia 09.05.2024 r. cz2. https://www.youtube.com/watch?v=m5b7oU-pk5M&t=171s

Link do sesji z dnia 09.05.2024 r. cz1. https://www.youtube.com/watch?v=Wl-OVmbnETA&t=2s

Link do sesji z dnia 07.05.2024 r. https://www.youtube.com/watch?v=LzTR0ec0gS8&t=22s

 

 

Klauzula informacyja

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Chodecz reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz tel.:54 284-80-70.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Dane zbierane są w celu udostępnienia w Internecie nagrania przebiegu sesji osobom zainteresowanym oraz wykonanie obowiązku jawności działania organów gminy.
  4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych jest dobrowolne.
  7. Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady oraz osoby odtwarzające nagranie z sesji w Internecie.
  8. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres kadencji Rady Miejskiej