Szanowni Państwo,

zgodnie z §2 ust. 2 pkt 6 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane:

Nazwa Gminy

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

kwota

wypłaconych

dotacji

[zł]

Chodecz (gmina miejsko-wiejska)

198

182

123

2 272 064,88

Szanowni Państwo,

zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane:

Nazwa Gminy

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

kwota

wypłaconych

dotacji

[zł]

Chodecz (gmina miejsko-wiejska)

180

165

117

1 998 975,62

Szanowni Państwo,

zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane:

Nazwa Gminy

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

kwota

wypłaconych

dotacji

[zł]

Chodecz (gmina miejsko-wiejska)

166

152

102

           1 692 992,88

Pragniemy poinformować, że na stronie internetowej Czyste Powietrze pojawiły się pytania i odpowiedzi dot. zmian Programu obowiązujących od 03.01.2023 r.

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza-2023-webinarium-1/

Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Kolejne pytania i odpowiedzi będą tam zamieszczane sukcesywnie, dlatego zachęcam do zaglądania na strony Programu Czyste Powietrze.

PREZENTACJA WS. ZMIAN W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE -> plik do pobrania

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane za IV kwartał 2022 r.:

Nazwa Gminy

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

kwota wypłaconych dotacji

[zł]

Chodecz (gmina miejsko-wiejska)

157

143

96

           1 419 512,77