PREZENTACJA WS. ZMIAN W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE -> plik do pobrania

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane za IV kwartał 2022 r.:

Nazwa Gminy

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

kwota wypłaconych dotacji

[zł]

Chodecz (gmina miejsko-wiejska)

157

143

96

           1 419 512,77

Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”!

Uprzejmie informujemy, że uruchomienie nowej, zmienionej wersji Programu „Czyste Powietrze” nastąpi w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe warunki programu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Jednocześnie i przede wszystkim promowana jest kompleksowa termomodernizacja, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw naszych beneficjentów. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Nowy Program, na podstawie którego nabór rozpocznie się od 03 stycznia 2023 r. udostępniony jest na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja wdrożeniowa dostępna jest na stronach WF Toruń:  https://portal.wfosigw.torun.pl/

Ogłoszenie o zmianie programu

Miło nam poinformować, że dnia 18 listopada br. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Lidera „Czystego Powietrza” przedstawicielom najbardziej aktywnych gmin regionu uczestniczących w tym programie. Wśród rankingu 625 gmin z terenu całej Polski, a 64 samorządów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, znalazła się również nasza Gmina Chodecz.