Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

Czynna od czwartku do piątku

w godz. 15.30 -19.30

pokój nr 19