lofe

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU LOWE!!!

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE”  w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji  w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, ogłasza się nabór uczestników do niniejszego projektu.

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 maja 2020 roku godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY „WITACZY” MIASTA I GMINY CHODECZ

 

1. Organizator

 

1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Chodcza oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu.

2. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową.

3. Osobami upoważnionymi przez organizatora do kontaktów z uczestnikami konkursu są koordynatorzy : Piotr Gierkowski i Agnieszka Lewandowska.

PLIK DO POBRANIA wersja PDF

REGULAMIN KONKURSU na udekorowanie domów, okien, ogrodów i ulic w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II pn.”Urodziny papieża w moim domu”

PLIK DO POBRANIA w wersji PDF