Bezpłatne indywidualne konsultacje o funduszach europejskich dotyczące m.in:

  • szkoleń dla MŚP z obszaru cyfryzacji;
  • szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników;
  • pomocy finansowej na założenie działalności gospodarczej;
  • preferencyjnych europejskich pożyczek dla MŚP;
  • wsparcie dla firm w ścieżce SMART;
  • założenia programu regionalnego na lata 2021-2027.

Gmina Miasto Kowal

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

3M

pfr

Ruszyła kolejna edycja programu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA!!!!

Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju.

Celem Programu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sportowych, i/lub rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: czerwiec - sierpień 2023.

W ramach Programu Wnioski mogą składać: szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze, które planują zrealizować swoje działania i mają niebanalne pomysły na ciekawy wypoczynek dla dzieci z mniejszych miast i terenów wiejskich.

Zwycięskie projekty zostaną wsparte grantami wysokości do 5000 zł brutto. Zgłoszenia projektów trwają do 8 maja!

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2023r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opinia z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2022r.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY!
 
W związku z trwającymi pracami dotyczącymi wycinki krzaków i drobnych gałęzi na terenie naszej Gminy, istnieje możliwość bezpłatnego odbioru zrębakowanego materiału na cele opałowe.
Szczegółowe informacje dostępne w Urzędzie Gminy u Pani Agaty Drzewieckiej pod numerem telefonu: 54 2848070 wew. 32  lub u Pani Katarzyny Jóźwiak pod numerem telefonu: 54 2848070 wew. 44.