Burmistrz Chodcza i Rada Miejska zapraszają na imprezę plenerową

V

30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki - CEL OGÓLNY 1

Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 1 – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR planuje

na przełomie czerwca i lipca 2023 roku ogłoszenie konkursu i nabór wniosków

PIKNIK RODZINNY

krwiobus