Raport zagrożenia suszą

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa publikuje raport zagrożenia suszą oraz wykaz zagrożeń poszczególnych roślin uprawnych i kategorii glebowych w gminach.  Dane dla gminy Chodecz przedstawione są poniżej: 

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0418063/

Raport zagrożenia suszą

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa publikuje raport zagrożenia suszą oraz wykaz zagrożeń poszczególnych roślin uprawnych i kategorii glebowych w gminach.  Dane dla gminy Chodecz przedstawione są poniżej: 

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0418063/

14 czerwca 2023 Burmistrz Chodcza wydał zarządzenie nr 51/2023 (http://bip23.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=3835&y=2023) w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z wody z gminnej sieci wodociągowej. Wiąże się to z obowiązkiem ograniczenia podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, upraw w tunelach foliowych, trawników i terenów zielonych na terenie gminy Chodecz od dnia 14 czerwca 2023 w godzinach od 06:00 do 22:00. Wobec tego, do powyższych celów, z wody można korzystać w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.

Nadzwyczajne wsparcie dla producentów drobiu i jaj. Trwa nabór wniosków.

Od 09.06.2023 r. do 30.06.2023 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu strat w produkcji drobiu poniesionych na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w latach 2019-2021.

O wsparcie w ramach przedmiotowego mechanizmu może ubiegać się producent rolny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885), zwany dalej „producentem rolnym”, który w okresach:

Burmistrz Chodcza i Rada Miejska zapraszają na imprezę plenerową