Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2023r. tj. środa o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się spotkanie Mieszkańców miasta Chodcza oraz Mieszkańców gminy Chodecz.

Tematyka spotkania:

1. Sprawy związane z przebudową części ulicy Al. Zwycięstwa.

2. Sprawy bieżące.

Proszę o wzięcie  udziału w spotkaniu.

20230308 095413

W tym pięknym, słonecznym dniu
życzymy wszystkim Paniom
aby nigdy nie opuszczało ich
szczęście i pogoda ducha.
Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń
oraz dużo zdrowia i dużo radości.

Pamięć o żołnierzach wyklętych zakorzeniona jest w naszej społeczności głęboko. Dzisiaj, podobnie jak w ubiegłych latach przedstawiciele  Rady Miejskiej i Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu złożyli hołd żołnierzom wyklętym, poprzez złożenie symbolicznych kwiatów i zapalenia zniczy.

20230301 110432

20230301 110524

20230301 110648

L sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 09 marca 2023 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Posiedzenia Komisji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 marca 2023r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.