Wpłynęła do nas oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

W dniu 17.07.2024 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty tj. do 25. 07.2024 r.) może zgłosić na piśmie do tutejszego Urzędu uwagi dotyczące przedstawionej oferty.

Oferta

Formularz uwag

kupała 2024

Pismo

Otwarty konkurs ofert na organizację XXIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na organizację XXIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku, natomiast odpowiedni nabór ofert został ogłoszony w systemie WITKAC.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do składania ofert - ostateczny termin na złożenie aplikacji to dzień 2 sierpnia br. godz. 23:59:59. 

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o Konkursie pn. Najbardziej zadbane podwórko w Gminie Chodecz w 2024 roku”

1. Organizator konkursu: Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna

2. Przedmiot konkursu:

Wybranie najbardziej zadbanego podwórka na terenie Miasta i Gminy Chodecz w zakresie czystości i nasadzeń w 2024 roku.

3. Cel konkursu:

Celem konkursu jest zintegrowanie mieszkańców z sąsiedztwa w ramach wspólnych działań na rzecz poprawy porządku i estetyki w obrębie własnego sąsiedztwa, jak również kształtowanie postaw ekologicznych.