Mały ZUS to ulga dla drobnych przedsiębiorców, która funkcjonuje już od stycznia 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać po raz pierwszy z „małego ZUS” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2020 r. muszą zgłosić się do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Mają na to czas do 8 stycznia.

W dniu dzisiejszym zostały podpisane 3 umowy na roboty budowlane w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo”,
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo - gr.gminy - (Sarnowo) - gr.gminy - Łania”,
3. „Przebudowa drogi nr 191351C (dr.pow. nr 2939C) Szczecin - Psary (dr.pow. nr 2938C)”.

Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację robót budowlanych dla ww. zadań, którego oferta okazała się najkorzystniejsza we wszystkich 3 przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, jest Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. z siedzibą we Włocławku.

Termin zakończenia realizacji ww. zadań zgodnie z umową to 30 października 2020 r.

Resized 20191219 085501

Resized 20191219 085525

Resized 20191219 085621

Znamy już szczegóły III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 31 stycznia 2019 roku. 26 lutego br. o godzinie 12.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego.

Więcej informacji TUTAJ.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 30 grudnia 2019 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019r. godz.12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza projektu Statutu Miasta i Gminy Chodecz.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej.

Przewodniczący
Komisji Statutowej

Jerzy Stempczyński