Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku przystąpił do realizacji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku
i Powiecie Włocławskim (IV)" 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na stronie http://wloclawek.praca.gov.pl/-/9506338-informacja-dla-beneficjentow-realizujacych-na-terenie-miasta-wloclawek-i-powiatu-wloclawskiego-projekty-z-zakresu-wlaczenia-spolecznego-w-rama

DOFINANSOWANIE NA FOTOWOLTAIKĘ - DEKLARACJA UCZESTNICTWA!!!


W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz

projektem dotacji na instalacje fotowoltaiczne dla
mieszkańców, Burmistrz Chodcza wraz z Radnymi podjęli decyzję o
chęci aplikowania o środki w oczekiwanym naborze w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (a jeszcze nie zapisane na liście
po odbytym już spotkaniu) prosimy o wypełnienie niniejszej deklaracji
uczestnictwa i dostarczenie jej do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz do pokoju nr 17A.


Deklaracje przyjmujemy do 14 sierpnia 2019. Liczy się kolejność zgłoszenia.

 

Plik do pobrania -> Deklaracja uczestnictwa w projekcie Chodecz.docxDeklaracja uczestnictwa w projekcie Chodecz.docx

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Więcej informacji i wniosek na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wystartowal-nabor-do-programu-stypendiow-pomostowych/#post-10965

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Więcej informacji i wniosek na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wystartowal-nabor-do-programu-stypendiow-pomostowych/#post-10965

Nawet 500 złotych miesięcznie mogą otrzymać utalentowani i pracowici uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach marszałkowskich programów stypendialnych. Nabór wniosków na stypendia w roku szkolnym 2019/2020 ruszy z początkiem września. Na wsparcie przyznawane na dziesięć miesięcy może liczyć 2 tysiące uczniów. Wakacje to dobry czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów.