Lasy Państwowe ogłosiły konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich!!!

Lasy Państwowe prowadzą drugi nabór w konkursie „Natura od kuchni" promującym wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się Koła Gospodyń Wiejskich, które są wpisane do krajowego rejestru KGW. Najlepsze projekty mogą zdobyć do 10 tys. zł.

Nabór w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym od 1 marca do 30 września, a złożone wnioski rozpatrywane są przynajmniej raz w miesiącu.

Więcej informacji na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nawet-10-tys-zl-do-wziecia-lasy-panstwowe-oglosily-konkurs-dla-kol-gospodyn

Formularz wniosku dostępny tutaj: https://lesnykonkurs.pl/naturaodkuchni

Informujemy, iż  w terminie 07.04.2023r. -22.04.2023r. odbędzie się nabór uczestników do projektu pn. „PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI” Nr RPKP.11.01.00-04-0029/22 realizowanego przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Okres realizacji projektu 01.04.2023-31.10.2023r. Projekt skierowany jest dla osób dorosłych zamieszkujących obszar działania LGD, które będą mogły brać udział w dwóch rodzajach spotkań warsztatowych. Dla każdego uczestnika zostaną zapewnione materiały warsztatowe. W ramach projektu na obszarze LSR zostaną utworzone Centra Aktywności Lokalnej, w których będą odbywały się spotkania/warsztaty.

Bez tytułu

Wystartował nabór wniosków na finansowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich

Rozpoczął się nabór wniosków na finansowanie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich. Do rozdysponowania jest 120 mln zł. O przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.

Od 3 kwietnia, Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń mogą wnioskować o pomoc finansową na prowadzenie działalności statutowej. W puli jest 120 mln zł. 

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od liczby członków organizacji. Zgodnie z regulaminem, koła gospodyń liczące do 30 osób mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł,  KGW liczące od 31 do 75 członków mogą wnioskować o 9 tys. zł, KGW liczące więcej niż 75 członków uprawnione są do dofinansowania w wysokości 10 tys. zł.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-kgw-nabor-2023 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”

Plakat Przyroda województwa kujawsko pomorskiego 2023 1

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego---konkurs-fotograficzny-wojewody--edycja-2023