Zmiana adresu spotkania dla obywateli Ukrainy z Konsulem Generalnym Ukrainy, podczas którego będzie można uzyskać pomoc w kwestii paszportów i innych dokumentów:

Spotkanie odbędzie się dnia 8 kwietnia br. w godz. 9:00 – 16:00 w Toruniu, przy ul. Wola Zamkowa 12 a.

Dodatkowych informacji o spotkaniach można uzyskać pod nr tel. (0 52) 567 07 86

Jednocześnie informuję, że obsługa obywateli Ukrainy będzie odbywać się na bieżąco bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 07 kwietnia 2022 roku godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
przyjęcie porządku obrad,
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – Skarbnik MiG Chodecz,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXVIII/266/22,

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Nadzwyczajne wspólne posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej i Komisji Budżetu i Finansów.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 kwietnia 2022r. godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne wspólne posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej i Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

 

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Burmistrz Chodcza zawiadamia, że Rada Miejska w Chodczu w dniu 31 marca 2022 roku podjęła Uchwałę nr XXXVII/264/22 w której dokonano zmiany stawki opłaty ryczałtowej dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, która wynosi za rok 2022 - 205,00 zł liczona od każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się jednorazowo, bez wezwania, do dnia 25 czerwca danego roku.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych otrzymają stosowne zawiadomienie.

Punkt informacyjno-doradczy dla obywateli z Ukrainy інформаційно-консультативний пункт для громадян України

W Urzędzie Marszałkowskim WK-P we Włocławku powstał Punkt informacyjno-doradczy dla obywateli z Ukrainy. Czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00, w niedzielę działa obsługa telefoniczna. Obywatele z Ukrainy otrzymują m.in. informację prawną i pomoc psychologiczną i wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy. Lokalizacja i kontakt: Włocławek ul. Bechiego 2 (Przedstawicielstwo UM WK-P) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefony: +48 56 62 12 545, +48 56 62 18 772.

У Маршаллі WK-P у Влоцлавеку створено інформаційно-консультативний пункт для громадян України. Він відкритий з понеділка по суботу з 8.00-20.00, в неділю працює телефон. Серед інших отримують громадяни України юридична інформаційна та психологічна допомога та підтримка у пошуку юридичної роботи. Місцезнаходження та контакти: Włocławek ul. Bechiego 2 (Представництво WK-P) електронна пошта: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. телефони: +48 56 62 12 545, +48 56 62 18 772.