Zbiórka odpadów rolniczych z terenu Miasta i Gminy Chodecz

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosku o odbiór odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.
Zbiórka realizowana będzie ze środków budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz z dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wniosek można pobrać u sołtysa, w pokoju nr 15 UMiG Chodecz oraz poniżej. Nabór wniosków trwa do dnia 31 marca 2023 r. i można je składać w wersji:
- papierowej - w sekretariacie Urzędu,
- elektronicznej - pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga!
Rolnicy, którzy złożą wnioski o odbiór odpadów a następnie zrezygnują z dostawy odpadów wykonawcy wyłonionemu przez Gminę lub przekazana ilość odpadów znacząco będzie odbiegać od pierwotnie deklarowanej do odbioru będą zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynie powstałej sytuacji.

Wniosek

Odbiór odpadów komunalnych z terenów działek letniskowych

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że odbiór odpadów komunalnych z terenów działek letniskowych w miesiącu lutym 2023 roku będzie odbywał się w następujących terminach:

13-02-2023 – Kromszewice, Szczecin, Lubieniec i Piotrowo

20-02-2023 – Mstowo, Bogołomia i Podgórze

27-02-2023 – Uklejnica i Mielinek

Odpady będą odbierane w godzinach 7 – 20, przy czym worek należy wystawić w dniu wywozu o godzinie 7. Worki należy wystawić w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego nieczystości.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję XLIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 10 lutego 2023 roku godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLIX/327/23,

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLIX/328/23,

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2023r. godz. 9:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki