Kontrole przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych

Burmistrz Chodcza informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

UWAGA! RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA AZBEST!

Ruszył nabór wniosków dot. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest*.

Termin składania wniosków: do 8 maja 2024 r. do godz. 15:30

Sposób i miejsce złożenia: na załączonym wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz (pokój 17A) lub elektronicznie (ePUAP) lub skan na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*Nie dotyczy osób, które zawarły umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – część 2 Programu pn. „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych".

Wniosek_azbest_2024.docx

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2024r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące – opiniowanie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

3 maja jpg

1020

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Choceń, dnia 15.04.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/  poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 1/2024