Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 października 2023r. godz.11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych można znaleźć pod TYM adresem.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 października 2023r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Kluby sportowe, Stowarzyszenia – zasadność wydatkowania środków.
2. Wypłata dodatków węglowych.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Szanowni Państwo,

przypominamy o konieczności przygotowania wersji roboczej wniosku potwierdzającego wystąpienie strat w uprawach polowych w wyniku tegorocznej suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą" dostępnej na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign .

Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe dopiero od 20 września. Prosimy pamiętać o dołączeniu polisy ubezpieczeniowej jako załacznik do wniosku!!!

Biorąc jednak pod uwagę możliwe obciążenie serwerów po 20 września spowodowane wysyłaniem wniosków zalecamy, aby nie zwlekać z jego wprowadzeniem do aplikacji na ostatnią chwilę i w miarę możliwości zrobić to do 20 września.

UWAGA!!! Ostateczny termin złożenia wniosku przez producenta rolnego o oszacowanie szkód za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą" - do 15 października br.

IMG 1919

IMG 1950

IMG 2216

IMG 2217

IMG 2219

IMG 2220