XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XLVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 16 stycznia 2023 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Wydatkowanie środków finansowych w placówkach oświatowych/funkcjonalność świetlicy.
2. Poprawność realizacji terminowości umów na odbiór i wywóz nieczystości stałych i płynnych przez ZGK Sp. z o.o.
3. Wolne wnioski.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 ruszyła II tura naboru na zakup preferencyjny węgla. Przypominamy, że jeżeli nie udało się zakupić całej dostępnej puli asortymentu w 2022 roku, przechodzi ona na 2023 rok. Łącznie można zakupić maksymalnie 3 tony wybranego opału.

Informacja dla hodowców drobiu

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODECZ W 2023 ROKU

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2265 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Chodecz w 2023 roku, w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym, zachęcam do zapoznania się z niniejszym dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu uchwały za pomocą dostępnego formularza przesyłając go w wersji papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz lub w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania uwag i propozycji zmian ustala się do 24 stycznia 2023 r.

Uchwała

Formularz opiniowania