image003

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych, realizowanych w formule online, w trakcie których będą omawiane interesujące zagadnienia związane z efektywnością energetyczną oraz OZE.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 8 lutego 2022 r. o godz. 10:00 a jego tematem będzie nowy program dla osób fizycznych – „Moje ciepło".

Program realizowany będzie przez NFOŚiGW a jego Beneficjenci to osoby fizyczne, które zainstalowały pompę ciepła w nowym budynku jednorodzinnym.

W trakcie webinaru przedstawione zostaną najistotniejsze aspekty programu. Będzie możliwość zadawania pytań pracownikom NFOŚiGW.

Zapisy na to wydarzenie możliwe są pod poniższym linkiem: https://zoom.us/webinar/register/WN_d6waCKUUT3--6p-IDvhHaQ

Zapraszamy do uczestnictwa!

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2022r. godz. 15:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawozdanie z działalności za rok 2021.
3. Plan pracy na rok 2022.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 luty 2022r. godz.11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności za 2021r.
2. Plan pracy na 2022r.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA AZBEST!!!!!

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Chodecz rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Plakat promocyjny projektu