Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2022r. godz.11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

OGŁOSZENIE o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Chodczu

Treść ogłoszenia

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu

Treść ogłoszenia

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 24 lutego 2022 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,