Zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 kwietnia 2024

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1469) Burmistrz Chodcza zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr LXI/416/24 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 lutego 2024r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia będzie wynosiła:

- 25,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady zbierane selektywnie;

- 50,00od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - opłata podwyższona
w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

Zwolnienie w części dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dotyczące kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne
w przydomowym kompostowniku nie uległo zmianie.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.

1007

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje kolejne spotkanie informacyjne on-line pt. „Fundusze europejskie na termomodernizacje budynków wielorodzinnych". Webinarium  odbędzie się 15 marca 2024 r., początek godzina 10:00 i potrwa ok. 1,5 godziny.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli spółdzielni i wspólnot  mieszkaniowych, mieszkań komunalnych, TBS i innych podmiotów zajmujących się zarządzaniem budynkami wielorodzinnymi zainteresowanych  pozyskaniem wsparcia na docieplenie budynków wielorodzinnych, zmniejszeniem zużycia energii tradycyjnej w budynkach. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza  można osiągnąć  poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne oraz wymianę oświetlenia.

Inwestycje takie, na początkowym etapie wiążą się z kosztami. Wysokość ponoszonych wydatków można złagodzić za pomocą programu TERMO – pożyczki, której spłata może być rozłożona na dłuższy czas oraz premii. Docieplenie zmniejsza koszty uzyskania ciepła na potrzeby budynków i generuje oszczędności. Oszczędności te można przeznaczyć na spłatę środków pomocowych.

Na webinarium gościć będzie przedstawicielka Banku Gospodarstwa Krajowego, która omówi warunki uzyskania wsparcia. Odpowie też na pytania uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)" rel="noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(113, 190, 68); text-decoration: none; background-color: transparent;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenia wpisując w tytule WEB 15.03.2024  oraz w treści imię i nazwisko, nazwę instytucji, numer telefonu, adres e-mail.  Każdy uzyska od nas zwrotne potwierdzenie.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania, linku.

Zapisać się można również telefonicznie 797 304 126.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14.03.2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 marca 2024r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Program Stypendialny Horyzonty. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie ich postaw obywatelskich. Program ma motywować stypendystów do:

– osiągania lepszych wyników w nauce,

– opanowania znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,

– zaangażowania społecznego.

https://granty.pl/520228/

Rodzaj wsparcia:

STYPENDIUM

Kto może złożyć wniosek ?

Ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości.

Wymagania dla kandydatów/kandydatek:

1. Średni, miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1900 zł netto na osobę.

2. Kandydaci/kandydatki muszą:

– kończyć szkołę podstawową w bieżącym roku,

– mieszkać na stałe w miejscowości do 30.000 mieszkańców,

– mieć dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz osiągnięcia w nauce,

– planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC.

Termin składania wniosków:

31 marca 2024 (I faza rekrutacji)

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 marca 2024r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki