Przekazujemy życzenia Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z okazji Dnia Babci i Dziadka.

https://youtu.be/fe-ickATSSs

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2021r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie uchwał na sesję.
2. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2021r.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2021r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz.713, z późn. zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 stycznia 2021 roku godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

banner ramkowy szczepimysie mobile2