Poniżej zamieszczam rozporządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Rozporządzenie