Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2021r. godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosków i petycji skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

 

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak