Miło nam poinformować, że nasza Gmina znalazła się na liście inwestycji do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z inwestycją pn.: "Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo, gmina Chodecz". Kwota dofinansowania to 9 310 000,00 zł (tj. 95% planowanej całkowitej wartości inwestycji).

Serdeczne podziękowania dla Anna Gembicka sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi za okazaną pomoc!

W ramach inwestycji powstanie ok. 11 km dróg asfaltowych, chodnik, oświetlenie, nowe przepusty, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie, zjazdy.

Ruszamy zatem z pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji i procedury przetargowej. :)

Więcej informacji: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/premier-oglosil-wyniki-pierwszego-naboru-w-ramach-programu-inwestycji

PL