Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 października 2021r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński