Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021r. godz.9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opinia z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze 2021r.
2. Wydatkowanie środków finansowych w placówkach oświatowych/zatrudnienie.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak