Pod linkiem znajduje się list Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik.

LINK