Uwaga! Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze" – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze" będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r.

nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających

do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

 
Wycofanie dotacji na kotły węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze" jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis
w załączniku 2 i 2a do programu).
Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
        1) Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

        2) Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

        3) Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian
w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego
w programie „Czyste Powietrze".
Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
        1) Wytyczne Komisji Europejskiej,

        2) Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,

        3) Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę            starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego -  węgla.

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze"
i „Stop Smog", dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu", czyli do 37 tys. zł.
Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze".
 
Źródło danych:  https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-690-wazne_zmiany_w_programie_czyste.html