POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU
INFORMUJE O ODWOŁANIU DYŻURÓW DORADCÓW KLIENTA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 R.
TERMINY (WIZYTY) WYZNACZONE NA POWYŻSZY OKRES DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIE OBOWIĄZUJĄ (ZOSTAŁY ANULOWANE).
O EWENTUALNYCH NOWYCH TERMINACH PUP WE WŁOCŁAWKU BĘDZIE
ZAWIADAMIAŁ SWOICH KLIENTÓW INDYWIDUALNIE.
DO KOŃCA CZERWCA 2021 R. I OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII, URZĄD PRACY
NIE PLANUJE SPOTKAŃ TERENOWYCH Z INTERESANTAMI.
W PRZYPADKU DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIMI PROPOZYCJAMI AKTYWIZACYJNYMI
(W TYM OFERTAMI PRACY), PUP BĘDZIE INFORMOWAŁ SWOICH KLIENTÓW ZDALNIE
(SMS, MAIL) LUB ZAPROSI W CELU WYDANIA STOSOWNEGO SKIEROWANIA.
INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ W PUP WE WŁOCŁAWKU:
TEL. 54 234 00 89, 234 00 90.
DANE O DZIAŁANIACH PUP I PROPOZYCJACH PRACY SĄ DOSTĘPNE NA
STRONIE INTERNETOWEJ: http://wloclawek.praca.gov.pl/