Przedsiębiorcy działający przed 1 lutego br. w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, po spełnieniu odpowiednich warunków, będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (za marzec, kwiecień, maj). Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. W tym celu niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS.

Wniosek o zwolnienie w opłacaniu składek i szczegóły pomocy dostępne na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

Ponadto, mikroprzedsiębiorcy (wielkość średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – 10 osób) mogą liczyć na wsparcie w postaci niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzonej działalności w wysokości 5 000 zł. Pożyczka wraz z odsetkami będzie mogła ulec umorzeniu pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia w firmie nie zmniejszył się stan zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na 29.02.2020r. (w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy).

Wniosek o pożyczkę oraz szczegóły pomocy dostępne na stronie: https://wloclawek.praca.gov.pl/-/11945540-pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcow-

Aktualny tekst ustawy antykryzysowej dostępny na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568