Od 1 kwietnia 2020r. zmianie ulegną numery kont bankowych.

Santander Bank Polska S.A
ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

konta UMiG Chodecz:

konto podstawowe Gminy
69 1090 1519 0000 0001 4459 5642

gospodarka odpadami komunalnymi
14 1090 1519 0000 0001 4459 5662