logo dof

Projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz” dofinansowany w ramach projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” o numerze POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

BURMISTRZ CHODCZA ZAPRASZA

NA BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SKIEROWANE DO OSÓB POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODECZ, PRAGNĄCYCH PODNIEŚĆ  LUB UZUPEŁNIĆ POZIOM SWOICH KOMPETENCJI CYFROWYCH.

 

 

 

Każdy uczestnik wybiera temat szkolenia z pośród następujących obszarów tematycznych:

- MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI,

- DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ( NP. FACEBOOK ),

- RODZIC W INTERNECIE,

- MÓJ BIZNES W SIECI,

- TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ (BLOG),

- KULTURA W SIECI.

GWARANTUJEMY:

- GRUPY O MAŁEJ ILOŚCI UCZESTNIKÓW,

- WYSZKOLONĄ KADRĘ O WYSOKICH KWALIFIKACJACH I DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM,

- BEZPŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 17A, 87-860 Chodecz oraz na stronie internetowej www.chodecz.pl, zakładka Dofinansowania.

Wypełniony formularz można dostarczyć:

  • bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, w pok. 17A;
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz z dopiskiem „formularz rekrutacyjny”.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się w terminie:  do 31 stycznia 2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  luty 2019 r.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji.
  2. Formularz rekrutacyjny.