Aktywna Szkoła - W ramach programu realizowane są trzy zadania:
– Komponent I – Aktywny Weekend przewidujący wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy (soboty i niedziele).
– Komponent II – Aktywny Orlik: oferujący wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych.
– Komponent III – Aktywny do Kwadratu: umożliwiający prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

https://granty.pl/523855/

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek?

– Komponent I – Aktywny Weekend: organy prowadzące szkoły publiczne (OPS).

– Komponent II – Aktywny Orlik: jednostki samorządu terytorialnego (JST) będące właścicielami samorządowych obiektów sportowych.

– Komponent III – Aktywny do Kwadratu: szkoły.

Termin składania wniosków:

– nabór ciągły do wyczerpania dostępnych środków (komponenty I oraz II),

– do 30 czerwca 2024 (komponent III)