pl

Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
W ramach ósmej edycji gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji od 20 lipca do 16 sierpnia 2023. Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski, każdy o innej maksymalnej wartości dofinansowania: nie większej niż 2 mln. zł, nie większej niż 8 mln zł i nie większej niż 30 mln zł. Zgodnie z opublikowaną listą powstać ma 5 tys. inwestycji.

Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie na realizację następujących inwestycji:

1) „Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz” - w ramach zadania planuje się modernizację ok 3,7 km dróg gminnych. Modernizacja będzie obejmowała zarówno utwardzenie niektórych dróg samym kruszywem, jak również wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych w przypadku innych odcinków. W ramach zadania zostaną wykonane nowe przepusty, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.150.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 2.000.000,00

2) „Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz”. – Niniejsza inwestycja obejmuje prace związane z: - budową nowego SUW na terenie Gminy Chodecz wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. przyłączem wodociągowym, drogą dojazdową), - modernizacją istniejących SUW na terenie Gminy, - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 6.500.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 6.000.000,00

Gmina oczekuje na udzielenie wstępnej promesy, od której będzie miała 9 miesięcy na ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac.

20231011 114238