Ruszył nabór w programie „Moja Mała Ojczyzna"; do wzięcia do 40 tys. zł

Rozpoczął się nabór w programie Fundacji BGK „Moja Mała Ojczyzna". Dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł mogą otrzymać gminy do 100 tys. mieszkańców.

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła nabór wniosków w siódmej edycji konkursu „Moja Mała Ojczyzna". Dofinansowanie otrzyma 60 najlepszych projektów. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40 tys. zł. Konkurs przeznaczony jest dla gmin do 100 tys. mieszkańców oraz innych podmiotów prowadzących działalność w takich gminach, np. bibliotek, domów kultury, czy kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych ARiMR.

Zgodnie z regulaminem środki można przeznaczyć m.in. na poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców; upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych; wsparcie infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Projekty zgłoszone do konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 02.01.2024 r. do 31.08.2024 r.

Więcej informacji na stronie:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/bgk-dla-samorzadow/ruszyl-nabor-w-programie-moja-mala-ojczyzna-do-wziecia-do-40-tys-zl

https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna-startujemy-z-vii-edycja/