OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030

Na podstawie art. art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.), informujemy o konsultacjach społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach 24.01.2023 r. – 13.02.2023 r.

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu dokumentu.

Wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule należy wpisać „Uwagi do Programu Ochrony Środowiska”).

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji POŚ

20230123 CHODECZ UMG - POŚ