Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Wydatkowanie środków finansowych w placówkach oświatowych/funkcjonalność świetlicy.
2. Poprawność realizacji terminowości umów na odbiór i wywóz nieczystości stałych i płynnych przez ZGK Sp. z o.o.
3. Wolne wnioski.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak