Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2023 roku

Zarządzenie