Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 kwietnia 2023r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Święto Żuru Kujawskiego Chodecz 2023r.

Dziękujemy że byliście z nami.

Dnia 26 marca 2023r. odbyło się Święto Żuru Kujawskiego w Chodczu. Burmistrz Chodcza Jarosław Grabczyński powitał zaproszonych gości oraz mieszkańców. Imprezę uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu pod kierownictwem nauczycieli.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 23 marca 2023 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2023r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.
2. Zmiany do WPF Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2033.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

dzisol