mammo

Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna
nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania społeczności i networking. To wszystko ma wzmocnić pozycję kobiet z małych miejscowości i zmotywować je do działania. Tak w skrócie przedstawiają się cele Programu „Akademia Rozwoju” Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju skierowanego do kobiet. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja już wystartowała!

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach powiatu włocławskiego poprzez udział w badaniu ankietowym.

Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LSR).

Link do ankiety:

 
Renata Łukasiak
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Dorzecza Zgłowiączki
 
87 -850 Choceń, ul.Sikorskiego12
tel. 54 284 66 69
www.kujawiaki.pl
 
Administratorem Pani/Pana  danych
osobowych  jest Stowarzyszenia  LGD
Dorzecza Zgłowiączki   z  siedzibą 
w Choceniu, ul. Sikorskiego 12,
87-850 Choceń . Pełna  Klauzula 
informacyjna  dostępna jest  na stronie
internetowej www.kujawiaki.pl.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2022r. godz. 14:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

T rwa przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu kulinarnego
dla Kół Gospodyń Wiejskich
„Bitwa Regionów”

Organizatorami są Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Idea przedsięwzięcia

Każdy region naszego kraju posiada swoją tradycję kulinarną i z myślą o kultywowaniu tych tradycji został stworzony ten konkurs. Jego celem jest zaprezentowanie przez uczestników potraw regionalnych, związanych z obszarem działalności danego koła.

Konkurs dedykowany jest Kołom Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeniom skupiającym kobiety z terenów wiejskich. Przedsięwzięcie pomaga także w realizacji ich celów statutowych, którymi są m.in.: