W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców oraz publikacjami w mediach, opierając się na oficjalnych danych uzyskanych od Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku informuję, że kwarantanną domową przed wirusem SARS-CoV-2 w Mieście i Gminie Chodecz na dzień 20 marca 2020 r. godz. 12:00 objęto siedmiu Mieszkańców.