Zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach teren gminy Chodecz został uznany za zagrożony suszą. Według stanu na dzień 30.06.2019 susza wystąpiła na glebach kategorii I (gleby bardzo lekkie) w następujących uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe oraz na glebach II kategorii (gleby lekkie) w zbożach jarych. W związku z powyższym rolnicy posiadający w/w uprawy na wskazanych kategoriach gleb mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w pok. nr 15 UMiG Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.
Wniosek można pobrać ze strony bip.chodecz.pl w zakładce aktualności, w pok. 15 UMiG Chodecz, ul. Kaliska 2 w godzinach pracy Urzędu i od 10 lipca u sołtysów z terenu gminy Chodecz.
We wniosku należy rozpisać powierzchnie wszystkich upraw zgodnie z powierzchnią podaną we wniosku o dopłaty do ARiMR.

Wniosek dostępny TUTAJ

Oświadczenie hodowcy o stratach w paszy TU