Informujemy, że z dniem 9 października 2019 roku zostaje uruchomione Targowisko Miejskie w Chodczu przy Alei Zwycięstwa.

Przypominamy, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację niniejszego zadania pn.: „Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.