W związku ze zmianamiw zakresie płatności bezpośrednich, ONW, rolnośrodowiskowych, rolnośrodowiskowo-klimatycznych, ekologicznych oraz zalesieniowych w kampanii 2019, Biuro Powiatowe ARiMR we Włocławku zaprasza wszystkich rolnikówna spotkanie szkoleniowo - informacyjne na temat zmian w kampanii 2019.

Spotkanie odbędzie się w dniu 05-03-2019r. o godzinie 10 w budynku Biuro Powiatowego we Włocławku, ul. Ogniowa 7A, Aula 1 (niski parter).