Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję XLIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 10 lutego 2023 roku godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLIX/327/23,

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLIX/328/23,

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2023r. godz. 9:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2022 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną), rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej.

KRUS - konkurs plastyczny 2023

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA AZBEST!!!!!

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Chodecz rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
Program realizowany będzie ze środków budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz z dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2023 r.

Wnioski należy składać w:

- wersji papierowej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Chodecz (wypełniony wniosek należy wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do Urzędu),
- wersji elektronicznej (skan wniosku z podpisem odręcznym lub wniosek z podpisem kwalifikowanym) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski o usunięcie odpadów zawierających azbest może złożyć każdy właściciel lub posiadacz obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Chodecz, w którym zastosowano wyroby zawierające azbest.
Warunkiem umożliwiającym odbiór azbestu z danej nieruchomości jest ujęcie jej w  gminnym programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz w Bazie azbestowej.

Więcej informacji na ten temat pod numerem telefonu: 054 2848 070 wew. 32.

Wniosek azbest 2023