plakat A3 Rolniku nie truj pszczol DRUK 1Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku – Nie truj Pszczół!

18 marca 2018 roku już po raz dwudziesty odbyła się Powiatowa Wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach”.

W tym roku gminne delegacje Kół Gospodyń Wiejskich zaproszone zostały do Baruchowa.

Naszą gminę dumnie reprezentowały KGW Chodecz oraz niezawodne Reymonciaki czyli uczniowie z Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Przestrzeganie zasad bioasekuracj w sprawie środków podejmowanych  w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Więcej informacji i zasad postępowania na stronie KPODR

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)  zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 22 marca 2018 roku godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.