K O M U N I K A T

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA  1 MARCA DO 04 MARCA 2022R. (PIĄTEK) – BĘDĄ WYDAWANE SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z CARITAS. DOCHÓD UPOWAŻNIAJĄCY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

- 1707,20 zł  - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1320,00 zł  - dla osoby w rodzinie

sejmik mlodziezowy plakat a4 1

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2022r. godz.11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2021.
2. Plan pracy na rok 2022.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2022r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak